Een prachtig gebied op de rand van Groningen en Drenthe is de Onnerpolder. Dat is echt een (weide)vogelparadijs. Veel grutto’s, tureluurs, zomertalingen, gele kwikstaarten en zelfs zingende veldleeuweriken. Dat laatste is vooral in landbouwgebied steeds bijzonderder geworden. Daarnaast zeldzaamheden als de steltkluut en witwangsterns en ook veel geoorde futen. In het naastgelegen Zuidlaardermeergebied broeden o.a. zeearenden. Een echte aanrader om eens te bezoeken als je in de buurt bent. Ik zelf neem er elk jaar een dag voor vrij :-).